2/2013: Media elektroniczne

Spis treści / Contents

 

 

I. Wydarzenia/ Events       3

II. Artykuły / Articles

J.Kosiński,

Informatyka śledcza w mediach społecznościowych       4

D. Lubasz, W. Chomiczewski,

Najważniejsze uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
w wersji na dzień 5.02.2013     
10

Z. Zawadzka,
Konflikt interesów: wolność wypowiedzi prasowej a prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne         
27

III. Varia

Felieton / Feature article

M. Koziński,
Dokończyć cyfrową rewolucję        40

M. Witański,
Za dużo billingujemy?        42

M. Ziarek,
W sieci znajomości        45

Sprawozdanie / Report

A.K. Podsiadła
IAPP Privacy Global Summit – conference recap, 6-8 March 2013 Washington, DC         47

 

ICTLawReview-II