3/1/2014: Prawo autorskie w erze cyfrowej

Spis treści / Contents

 

I. Wydarzenia/ Events       3

II. Artykuły / Articles

D.K. Gęsicka

Rozwiązania problemu dzieł osieroconych – czy wilk jest syty i owca cała?                                                                   4 – 24

M. Kostwiński

Zabezpieczenie dowodu w przypadkach naruszenia prawa autorskiego w środowisku sieciowym                    26 – 32

M. Jamiołkowski

Nowe technologie i zagrożenia dla twórców muzyki                                                                     33 – 41

J. Kisielińska

Ochrona dóbr osobistych w sieci – problematyka tworzenia fikcyjnych kont na portalach społecznościowych

42 – 50

D. Karwala

Przetwarzanie danych biometrycznych w bankowości

– wybrane zagadnienia                                                      51 – 63 

III. Varia

Felieton / Feature article

Z. Okoń

Reforma prawa autorskiego w UE: potrzebna ale nie wystarczająca                                                                 65 – 67

B. Marek

Odpowiedzialność maszyn, urządzeń i programów – jak ujarzmić ten oksymoron?                                         68 – 70

J. D. Leonardo

E-P2P LENDING or E-Social Lending                       71 – 74 

 

ICTLawReview-III