Harmonogram pracy Redakcji

Jeśli specjalizujesz się w tematyce kwartalnika prosimy o wsparcie inicjatywy jego tworzenia!
Zapraszamy do kontaktu (ictlaw@umk.pl)

 

 

Statystyka numerów
———————————————–

III numer:

Temat przewodni: prawo autorskie w erze cyfrowej
Wpłynęło prac: 16
Zatwierdzone: 8
Odrzucone: 8

Zawartość numeru:

I. Wydarzenia

II. Artykuły

1. D.K. Gęsicka, Rozwiązania problemu dzieł osieroconych – czy wilk jest syty i owca cała?  

2. M. Kostwiński, Zabezpieczenie dowodu w przypadkach naruszenia prawa autorskiego w środowisku sieciowym     

3. M. Jamiołkowski, Nowe technologie i zagrożenia dla twórców muzyki 

4. J. Kisielińska, Ochrona dóbr osobistych w sieci – problematyka tworzenia fikcyjnych kont na portalach społecznościowych

5. D. Karwala, Przetwarzanie danych biometrycznych w bankowości – wybrane zagadnienia

III. Varia

Felietony

1. Z. Okoń, Reforma prawa autorskiego w UE: potrzebna ale nie wystarczająca

2. B. Marek, Odpowiedzialność maszyn, urządzeń i programów – jak ujarzmić ten oksymoron?          

3. J. D. Leonardo, E-P2P LENDING or E-Social Lending

 

Data wydania: 29.07 2014.

——————-

II numer:
Temat przewodni: media elektroniczne
Wpłynęło prac: 13
Zatwierdzone: 7
Odrzucone: 6

Zawartość numeru:

1. Wydarzenia
2. Artykuły:
– Dr J. Kosiński: Informatyka śledcza w mediach społecznościowych
(Computer Forensics on social media)
– Dr D. Lubasz, W.Chomiczewski, Najważniejsze uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 5.02.2013r.
(The key remarks to the project of Act of rendering electronic services as of the 5th of February 2013)
– Dr Z. Zawadzka: Konflikt interesów: wolność wypowiedzi prasowej a prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne
(Press Freedom and Right to Privacy of Public Officials)
3. Varia
a) Felieton:
– M. Koziński: Dokończyć cyfrową rewolucję
(Complete the digital revolution)
– M. Witański: Za dużo bilingujemy?
(Too many billigns?)
– M. Ziarek: W sieci znajomości
(In Web connections)
c) Sprawozdanie:
– A. K. Podsiadła: IAPP Privacy Global Summit – conference recap, 6-8 March 2013 Washington, DC (“Limitless”)

Data wydania: 16 maja 2013r.

——————-

I numer:
Temat przewodni: ochrona danych osobowych
Wpłynęło prac: 14
Zatwierdzone: 8

Odrzucone: 6

Zawartość numeru:

1. Aktualności
2. Artykuły:
– Prof. A. Adamski: The telecommunication data retention in Poland: does the legal regulation pass the proportionality test?
Dr. Paolo Balboni, Francesca Fontana: Cloud computing: a guide to evaluate and negotiate cloud service agreements in the light of the actual European legal framework
– Dr K. Dobrzeniecki: Konflikty wartości konstytucyjnych związane z funkcjonowaniem Internetu
(The conflicts of constitutional values connected with Internet)
- Dr P. Litwiński: Udostępnianie danych osobowych na potrzeby postępowań cywilnych
(Personal data disclosing for the purpose of civil proceedings)
- M. Kawecki: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako centralny organ administracji państwowej
(Inspector General for the Protection of Personal Data as a central public authority)

3. Varia
Felieton: A. Pietrzak: Spam -niechciana poczta elektroniczna (Spam – unwated e-mailes)
Sprawozdanie: D. Gęsicka:  Sprawozdanie z konferencji „CopyCamp” (The report on the Copy Camp conference)

Wywiad: B. Marek: Rozmowa z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Data publikacji: 28 Styczeń 2013