Our work schedule

Now we are collecting works.
You can read our work schedule and contact with us (ictlaw@umk.pl)

 

Statistics
———————————-

III issue:

The main topic: copyright in digial area
We received works: 16
We approved: 8
We rejected: 8

Content:

I. Events

II. Articles

1. D.K. Gęsicka, Rozwiązania problemu dzieł osieroconych – czy wilk jest syty i owca cała?  

2. M. Kostwiński, Zabezpieczenie dowodu w przypadkach naruszenia prawa autorskiego w środowisku sieciowym     

3. M. Jamiołkowski, Nowe technologie i zagrożenia dla twórców muzyki 

4. J. Kisielińska, Ochrona dóbr osobistych w sieci – problematyka tworzenia fikcyjnych kont na portalach społecznościowych

5. D. Karwala, Przetwarzanie danych biometrycznych w bankowości – wybrane zagadnienia

III. Varia

Feature article

1. Z. Okoń, Reforma prawa autorskiego w UE: potrzebna ale nie wystarczająca

2. B. Marek, Odpowiedzialność maszyn, urządzeń i programów – jak ujarzmić ten oksymoron?          

3. J. D. Leonardo, E-P2P LENDING or E-Social Lending

 

 Issue data: 29.07 2014.

——————-

II issue:
The main topic: digital media

We received works: 13
We approved: 7
We rejected: 6

Content:

1. Current events
2. Articles:
– Dr J. Kosiński: Informatyka śledcza w mediach społecznościowych
(Computer Forensics on social media)
– D. Lubasz, W.Chomiczewski, Najważniejsze uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 5.02.2013r.
(The key remarks to the project of Act of rendering electronic services as of the 5th of February 2013)
– Dr Z. Zawadzka: Konflikt interesów: wolność wypowiedzi prasowej a prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne
(Press Freedom and Right to Privacy of Public Officials)
3. Varia
a) Feature Article:
– M. Koziński: Dokończyć cyfrową rewolucję
(Complete the digital revolution)
– M. Witański: Za dużo bilingujemy?
(Too many billigns?)
– M. Ziarek: W sieci znajomości
(In Web connections)
b) Sprawozdanie:
– A. K. Podsiadła: IAPP Privacy Global Summit – conference recap, 6-8 March 2013 Washington, DC (“Limitless”)

Date of publication: 16.05.2013

I issue:
The main topic: data protection
We received works: 14
We approved: 8
We rejected: 6

Content:

1. Current events
2. Articles:

– Prof. A. Adamski: The telecommunication data retention in Poland: does the legal regulation pass the proportionality test?
– Dr Paolo Balboni, Francesca Fontana: Cloud computing: a guide to evaluate and negotiate cloud service agreements in the light of the actual European legal framework
– Dr Dobrzeniecki: Konflikty wartości konstytucyjnych związane z funkcjonowaniem Internetu
(The conflicts of constitutional values connected with Internet)
– Dr P. Litwiński: Udostępnianie danych osobowych na potrzeby postępowań cywilnych
(Personal data disclosing for the purpose of civil proceedings)
– M. Kawecki: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako centralny organ administracji państwowej
(Inspector General for the Protection of Personal Data as a central public authority)

3. Varia
Feature Article: A. Pietrzak: Spam – niechciana poczta elektroniczna (Spam – unwated e-mailes)
Report: D. Gęsicka: Sprawozdanie z konferencji „CopyCamp” (The report on the Copy Camp conference)

Interview: B. Marek: Rozmowa z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Date of publication: 28th January 2013