Zakres tematyczny i struktura

1. Zakres tematyczny

Tematyka Kwartalnika to prawo technologii informacyjnych oraz cyberbezpieczeństwo. Czasopismo jest wydawane w najnowocześniejszym obecnie modelu komunikacji naukowej: Open Access.

Prace mogą dotyczyć różnych gałęzi prawa a także prezentować punkt widzenia nie tylko prawników i pracowników wymiaru sprawiedliwości lecz także ekonomistów i informatyków.

Tematyka Czasopisma to w szczególności: handel elektroniczny oraz usługi świadczone drogą elektroniczną, cyberprzestępczość, delikty internetowe, ochrona danych osobowych i prywatności, biomteria, prawo autorskie i pokrewne, ochrona baz danych, prawo mediów i reklamy, prawo internetu, prawo telekomunikacyjne, prawo własności przemysłowej.

 

2. Struktura czasopisma
Czasopismo składa się z działów wybieranych ad hoc spośród następujących:
a) Aktualności
b) Artykuły (podlegają anonimowej recenzji naukowej)
c) Varia:
– glosy
– felietony
– sprawozdania
– recenzje

Czasopismo jest wydawane w języku polskim. Redakcja przyjmuje również do publikacji prace w języku angielskim.
Czasopismo publikowane jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Oficjalna strona: www.ictlaw.umk.pl

Nr ISSN: ISSN 2300-2069

Numer rejestru Pr 337

3. Sprawdź harmonogram numerów