1/2013: Ochrona Danych Osobowych

Spis treści / Contents

I. Wydarzenia/ Events       3

II. Artykuły / Articles

A.Adamski,
The telecommunication data retention in Poland:
does the legal regulation pass the proportionality test?  
4

P. Balboni, F. Fontana,

Cloud computing: A guide to evaluate and negotiate cloud service agreements in the light of the actual
European legal framework      
12

K. Dobrzeniecki,
Konflikty wartości konstytucyjnych związane
z  funkcjonowaniem  Internetu    
18

P. Litwiński,
Udostępnianie danych osobowych na potrzeby
postępowań cywilnych    
24

M. Kawecki,
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako centralny organ administracji państwowej     38

III. Varia

Felieton / Feature article

A. Pietrzak,
Spam -niechciana poczta elektroniczna        45

Sprawozdanie / Report

D. Gęsicka,
Sprawozdanie z konferencji „CopyCamp”        48

Wywiad / Interview

B. Marek,
Rozmowa z dr Wojciechem Wiewiórowskim -
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
    50

 

Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych.ICTLaw Review